Vi yder professionel rådgivning om industriel planlægning ud fra en helhedsorienteret procesoptimering.

Hos WH-PlanAction udvikler og planlægger vi agroindustrielle processer med tanke på det specifikke anlægs fremtidige drift. Effektiv drift forudsætter et veldesignet procesanlæg, som sikrer let adgang til vedligehold. Placering og valg af velegnet udstyr sikrer, ud over en miljøvenlig og kvalitetsoptimeret produktion, de bedste muligheder for at tilfredsstille fremtidige behov i et konkurrencepræget marked.

Når industrivirksomheder planlægger nye projekter, hvad enten det drejer sig rationaliseringer, udvidelser eller ændringer af produktionsprocesser, støtter vi processen med tværfaglig viden og kompetent rådgivning. Vi kan være med hele vejen fra idégenerering over planlægning og design til montage og produktion.

One size doesn’t fit all

Agroindustrielle produktionsanlæg står over for den fælles udfordring at imødegå efterspørgslen på markedet med nye løsninger. Svaret ligger i konsekvent anlægsplanlægning, højt standardiseringsniveau inden for udstyrsvalg og teknik og en fyldestgørende dokumentation af hele anlægget.

Vi tilbyder den nyeste viden og en innovativ, tværfaglig tilgang til opgaverne

Vi ved, at der ikke findes én løsning, der passer til alle. Derfor tilbyder vi ikke ”hyldevarer”, men nøje afstemte, industrispecifikke løsninger, baseret på vores omfattende viden. Fremstillings- og produktionsprocesser er komplekse. Hvert anlæg består af en række systemer og komponenter, der skal kunne arbejde problemfrit sammen for at opnå en optimal drift. Vi tilbyder den nyeste viden og en innovativ tilgang til opgaverne. Vi sikrer, at reglerne om hygiejne, sikkerhed og sporbarhed opfyldes samtidig med krav til optimalt automatiseringsniveau.

Vi sikrer hurtig og smidig implementering samtidig med kontinuerlig drift af produktion. Vi opfylder planlagte mål gennem en effektiv og målrettet udførelse og dokumentation af hele proceskæden.

Vi tilbyder:

  • Udviklingsplanlægning
  • Strukturundersøgelser
  • Lokaliseringsundersøgelser
  • Vurdering og dimensionering af produktionsgrundlag
  • Logistikanalyser
  • Vurderinger ved køb og salg
  • Alternativ udnyttelse af anlæg