Jesper Arndt Andersen

Jesper Arndt Andersen

Direktør, Ingeniør, M. Sc. M. E.

 1. jaa@wh-pa.dk
 2. 30 94 86 16
 3. Jesper Arndt Andersen har solid erfaring fra etablering af procesanlæg, herunder kraftværker, korn- og foderstofanlæg, biogasanlæg samt proteinfabrikker. Jesper har erfaring som den øverst ansvarlige for projekter og med styring af etableringsfasen i ind- og udland.

Nanna Aggerholm Larsen

Nanna Aggerholm Larsen

Projektleder, Miljøingeniør

 1. nal@wh-pa.dk
 2. 28 30 91 70
 3. Nanna Aggerholm Larsen rådgiver virksomheder indenfor miljølovgivningen og bistår i kontakten til miljømyndighederne. Hun har flere års erfaring med planlægning og koordinering af myndighedsprojekter fra opstart til endelig godkendelse af både nye og udvidelsesprojekter indenfor primært biogas- og Power to X branchen, men også agroindustrien og betonfabrikker. 

Ole Bang

Ole Bang

Agroingeniør, B.Sc.

 1. oba@wh-pa.dk
 2. 29 43 73 30
 3. Ole Bangs arbejdsfelt er projektplanlægning og organisering, myndighedsbehandling og udbud af projekter. Primært med relation til agro- og energiindustrien. Ole har solid erfaring med alle sider af energiudnyttelse af affald og biomasse.

Lars Munk

Lars Munk

Agroingeniør B.Sc

 1. lm@wh-pa.dk
 2. 30 55 33 98
 3. Lars Munk har erfaring med projektering og optimering af procesanlæg indenfor agroindustri og fødevarebranchen. Lars rådgiver i energioptimering og energiledelse og er registreret energisynskonsulent og teknisk ekspert i miljøledelse.

Georg Rosenkilde

Georg Rosenkilde

Civilingeniør, konstruktion

 1. gr@wh-pa.dk
 2. 30 26 48 48
 3. George Rosenkilde har særlig ekspertise indenfor bygnings- og konstruktionsdesign og statiske beregninger. Han arbejder med brandtekniske beregninger og design af stålkonstruktioner samt med konstruktion og teknisk analyse af siloer.

Peter Huus

Peter Huus

Projektleder, Diplomingeniør

 1. ph@wh-pa.dk
 2. 30 73 93 41
 3. Peter Huus, har baggrund i bl.a. en stor international koncern, som flerårig projektleder med hensyntagen til flere interessenter, hvor fokus har været tekniske anlæg og maskiner. Derudover har han også et par års erfaring, som projektleder i ventilationsbranchen.

  Peter, har derigennem mere end 20 års ingeniørerfaring fra idéudvikling, over produktudvikling. Ekspertiserne omfatter tillige projektgennemførelse, fra specifikationen af projektet, frem til overdragelse af nøglefærdige projekter til brugeren.

Christine Bahrt Skafte

Christine Bahrt Skafte

Bygningskonstruktør MAK

 1. cbs@wh-pa.dk
 2. 92 82 12 89
 3. Christine Bahrt Skafte har erfaring indenfor projektering af større og mindre byggeprojekter fra opstartsfasen til udbudsfasen, samt nybyggeri og renovering. Hun har en bred viden omkring bygninger, adgangsforhold og indretningen af blandt andet kontorbyggeri. Christine har kompetencer indenfor udarbejdelse af 3D-modeller, visualisering og design af bygninger, samt tegninger til internt og eksternt brug.

Anne-Mette Sommer Kristensen

Anne-Mette Sommer Kristensen

Agrobiolog

 1. ask@wh-pa.dk
 2. 23 48 39 95
 3. Anne-Mette Sommer Kristensen har en landbrugs- og miljøfaglig baggrund. Hun har kompetencer indenfor miljøstyring og -regulering, GIS og myndighedsarbejde. Hendes arbejdsområde er udarbejdelse af miljøansøgninger, VVM-screeninger og myndighedskontakt.

Bjørn Baunwall

Bjørn Baunwall

Bygnings- og konstruktionsingeniør

 1. bb@wh-pa.dk
 2. 26 11 15 14
 3. Bjørn Baunwall har erfaring indenfor bygnings- og konstruktionsdesign med både træ, stål og beton. Han arbejder med projektering, myndighedsbehandling, projektledelse og udfører statiske beregninger samt kontroller. Bjørn har kompetencer indenfor 3D-modellering og-beregning, tegninger samt udarbejdelse af dokumenter og værktøjer til projektledelse.

Cammi Aalund Karlslund

Cammi Aalund Karlslund

Landskabsforvaltning, Cand.Scient.

 1. cak@wh-pa.dk
 2. 87 45 39 04
 3. Cammi har en landbrugs- og miljøfaglig baggrund. Hun har kompetencer indenfor miljølovgivningen, naturbeskyttelse, udarbejdelse af ansøgninger og brug af GIS. Cammi har god erfaring med myndighedssamarbejde.

  Hendes arbejdsområder er udarbejdelse af miljøansøgninger, VVM-screeninger og myndighedskontakt. 

Cecilie Andresen

Cecilie Andresen

Kemiingeniør

 1. cea@wh-pa.dk
 2. 92 15 92 88
 3. Cecilie Andresen har en baggrund som kemiingeniør og har kompetencer indenfor spildevand og biogas. Cecilie er bindeled mellem virksomheder og myndigheder og rådgiver virksomheder indenfor miljølovgivningen. Hendes primære arbejdsområder er udarbejdelse af miljøansøgninger, VVM-screeninger og myndighedskontakt.

Karen Damgaard Hansen

Karen Damgaard Hansen

Agronom

 1. kdh@wh-pa.dk
 2. 92 15 80 27
 3. Karen har en landbrugs- og miljøfaglig baggrund. Hun har kompetencer indenfor miljølovgivningen, naturbeskyttelse samt udarbejdelse af ansøgninger. Karen har god erfaring med myndighedssamarbejde.

  Hendes arbejdsområder er udarbejdelse af miljøansøgninger, VVM-screeninger og myndighedskontakt.

Søren Bøgh Hjort

Søren Bøgh Hjort

Bygningskonstruktør

 1. sbh@wh-pa.dk
 2. 92 15 80 03
 3. Søren har med sin baggrund fra både ingeniørfirmaer og arkitekttegnestuer etableret en bred viden indenfor bygnings- og konstruktionsdesign samt maskinlayout. Søren har igennem et årti været med til at projektere ny- og ombyg, samt renovering af boliger, ferieboliger, industribygninger, kontor, erhverv samt forlystelsesparker.

  Søren er vant til at komme på byggepladserne og hjælpe med at opfylde bygherres forpligtigelser i forhold til arbejdsmiljø og sikkerhed, samt at udføre mangelgennemgang. 

Anders Toft Jensen

Anders Toft Jensen

Bygningskonstruktør

 1. atj@wh-pa.dk
 2. 43 14 44 48
 3. Anders har med sin baggrund inde for byggebranchen opbygget en bred erfaring inde for området. Igennem sin tid i branchen har Anders været involveret i projekter som konstruktør, designer og ledende designer. 

Jakob Vinther

Jakob Vinther

Seniorrådgiver og Konstruktionsingeniør

 1. jv@wh-pa.dk
 2. 28 30 61 70
 3. Jakob har stor ekspertise inden for bygherrerådgivning, projektledelse samt som bygnings- og konstruktionsingeniør.

  Bred erfaring med rådgivning indenfor industribyggeri og alle typer af stålkonstruktioner.