Stålkonstruktion

WH-PlanAction kan håndtere alle behov inden for design og dimensionering af stålkonstruktioner for dig og din virksomhed. Vores ekspertise dækker både for-dimensionering af konstruktion og endeligt design til udførelse. Vi tilbyder i den forbindelse også statisk projekteringsrapport med afklaring af brand- og konstruktionsklasse.

Betonkonstruktion

Har din virksomhed brug for design og dimensionering af betonkonstruktioner, så er WH-PlanAction også her kyndige. Vi tilbyder både for-dimensionering af konstruktion og endeligt design til udførelse, både som in situ- eller elementudførelse. I den forbindelse tilbyder vi også statisk projekteringsrapport med afklaring af brand- og konstruktionsklasse.

Byg og anlæg

Hos WH-PlanAction har vi stor ekspertise inden for design af byggeri og anvender standardbiblioteker af bygningskomponenter inden for 3D-modellering for maksimal effektivitet. Der anvendes her REVIT, hvilket sikrer effektiv integrering i bygnings- og maskinmodellering.

Af designs tilbyder vi:

  • Statiske beregninger A1
  • Statiske beregninger 2.1
  • Statiske beregninger A2.2 Fundering
  • Statiske beregninger A2.2 Pladsstøbt beton
  • Statiske beregninger A2.2 Element beton
  • Statiske beregninger A2.2 Stål
  • Statiske beregninger A2.2 Træ

Brandrådgivning

I forbindelse med en byggetilladelse skal der også foretages brandteknisk redegørelse og dokumentation. Dette kan WH-PlanAction varetage, hvor vi både foretager vurdering af brandsektioneringer og flugtvejsforhold samt vurdering af den tekniske opbygning i henhold til gældende regler. Der ydes også brandrådgivning inden for bygningsreglement, tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer, tekniske forskrifter for gasser samt tekniske forskrifter for brandfarlige væsker.

Byggetilladelse

Har din virksomhed brug for at få udarbejdet en byggetilladelse, så kan WH-PlanAction hjælpe. Vi kan både udarbejde byggetilladelser inden for bygningsreglement såvel som tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer, gasser og brandfarlige væsker. Udarbejdelsen inkluderer også brandstrategirapport, vurdering af lagerklasse, udarbejdelse af kontrolplaner med mere.

Ibrugtagningstilladelse

Ved indhentning af ibrugtagningstilladelse kan WH-PlanAction klare hele processen med udarbejdelse af dertilhørende dokumenter og processer. Dette inkluderer udarbejdelse af DKV-plan, indhentning af KS-dokumentation samt håndtering af Byg og Miljø-portalen (BOM).

Udbud og kontrahering

WH-PlanAction står til rådighed med faglig ekspertise til udarbejdelse af udbudsmateriale. Vi kan varetage udarbejdelse af udbudsmateriale for din virksomhed, der inkluderer tilhørende udbudsfase med entreprenørudvælgelse og -vurdering samt forhandling og kontrahering.

Udførelse – byggeplads

Hvis din byggeplads har brug for tilsyn, så vælg WH-PlanAction. Vi tilbyder ikke blot tilsyn med opfølgning på kvalitet, tidsplan og økonomi, men også håndtering af bygherres forpligtelser, monitorering og rapportering af fremdrift, håndtering af byggemøder samt referater og aftaler. Derudover kan vi også håndtere afleveringsforretning, mangelgennemgang samt 1 og 5 års gennemgang.

Sikkerhedsledelse af byggeplads

Har din virksomhed brug for sikkerhedsledelse af en byggeplads, så kan vi her hos WH-PlanAction varetage bygherreansvaret i forhold til Arbejdsmiljølovgivningen. Mere specifikt, så tilbyder vi certificeret sikkerheds- og sundhedskoordinatorarbejde ved store byggepladser, hvor vi tager ansvar i henhold til Bekendtgørelsen 1989 og 107.

Energiberegning

Har din du og din virksomhed brug for udarbejdelse af energiberegning i henhold til Bygningsreglementet, så kan du trygt vælge WH-PlanAction.

Kontakt os og hør mere

Er du interesseret i at høre mere om, hvad vi kan tilbyde dig?

Så giv os et kald på 87 45 39 00 eller skriv til os på wh-pa@wh-pa.dk

Du kan også kontakte os via vores kontaktformular.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Kontakt os

hats mapsss