Siden den spæde start i 1960’erne har WH udviklet sig til en rådgivende ingeniørvirksomhed, der tilbyder totalrådgivning til dansk industri.

WH-PlanAction er historien om to østjyske ingeniørvirksomheder, der har fundet sammen. Men det hele startede tilbage i 1969 i en beskeden femværelses lejlighed i Brabrand. Her grundlagde ingeniøren William Hansen den rådgivende ingeniørvirksomhed William Hansen A/S. Med maskinrådgivning for korn- og foderstof samt kød og benmelsfabrikker som den altoverskyggende ydelse.

Energi på dagsordenen

Fra midten af 1970’erne kunne WH også tilbyde bygningsrådgivning til sine kunder. Virksomheden voksede støt de følgende år samtidig med  kompetencerne i huset. Kerneydelserne var rådgivning om korn, foderstof, fiskemel og benmel. I 1990’erne kom energi og miljø for alvor på dagsordenen, og WH udviklede ekspertise inden for energioptimering. Lejligheden i Brabrand blev byttet ud med større lokaler i Brabrand.

Kogalskab og nye græsmarker

Udbruddene af kogalskab i det engelske landbrug i 1980’erne satte en midlertidig stopper for WH’s fremgang. Branchen var i krise og investeringerne faldt drastisk. Medarbejderstaben i Viby skrumpede ind, og de resterende flyttede til den nuværende adresse på Danmarksvej 8 i Skanderborg. I 2004 etableredes virksomheden WH på grundlag af William Hansen A/S, og nye fagområder som produktion af protein og koncentrater, saltproduktion, kalkproduktion og produktion af vegetabilske olier kom med i porteføljen.

Opkøb af PlanAction

I 2015 overtog WH den rådgivende ingeniørvirksomhed PlanAction og skiftede navn til WH-PlanAction. Og med overtagelsen blev rådgivning om biogas og agro føjet til listen over kompetencer. Medarbejderstaben tæller i dag godt 13 erfarne ingeniører og biologer, der yder rådgivning til en lang række danske procesindustrivirksomheder.

Vi har udviklet effektive løsninger til proces- og energiindustrien i mere end 40 år.

PlanAction er etableret af Lars Baadstorp i 2007 som personligt ejet selskab. Den 1. januar 2010 blev PlanAction omdannet til anpartsselskab og Ole Bang indgik i firmaet som medejer. PlanAction har trods sin korte historie nået at slå sit navn fast i biogasbranchen med særlig kompetence inden for organisering og planlægning af biogasprojekter. Samarbejdet med WH betyder, at det fremadrettet er muligt at detailprojektere biogasanlæg og følge projekterne helt frem til idriftsættelsen.

Mission

Vi yder uafhængig rådgivning primært til danske erhvervsvirksomheder vedrørende processer og procesanlæg. På baggrund af vores rådgivning opnår vores kunder rationelle investerings- og driftsløsninger, så de kan arbejde mere effektivt og opnå en mere profitabel drift. Vi driver en sund forretning således, at vi også fremadrettet står til rådighed med ekspertise og opdateret viden.

Vision

Vores mål er at være den førende udbyder af rådgivning til den agroindustrielle sektor. At sikre vores kunders succes er et ledende princip i vores opgavetilgang.

Vi rådgiver ud fra tre overordnede mål:

  • Tillid: Vi ønsker at skabe en tillidsfuld relation til kunden gennem uafhængig rådgivning af høj kvalitet
  • Kvalitet: Vi ønsker, at vores rådgivning er kvalitetssikret og resultatet af en tværfaglig og helhedsorienteret tilgang
  • Værdi for kunden: Vi ønsker, at vores rådgivning udmønter sig i målbare resultater for kunden i overensstemmelse med opstillede mål