Ansvarlighed overfor miljøet kan gå hånd i hånd med økonomisk gevinst for bygherren.

Miljø er et alment samfundsanliggende, som spiller en stor rolle i ethvert byggeprojekt og enhver produktion. Det er et område med mange interessenter, der skal kunne samarbejde for at opnå den bedste løsning for bygherre, natur, borgere og myndigheder. Vi skaber konstruktive og effektive samarbejder med udgangspunkt i tværfaglige kompetencer, ekspertviden og mange års erfaringer.

Bygherrens uafhængige rådgiver

På miljøområdet er det vores hovedopgave som bygherrens uafhængige rådgiver, at få bygherrens interesser om udbytte og miljøansvarlighed til at spille sammen. Vi rådgiver ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor miljø- og energiaktiviteter integreres i vores forslag til den fremadrettede virksomhedsdrift. Vi yder også rådgivning i forbindelse med støj, med udgangspunkt i de aktuelle driftsforhold og produktionsbetingelser samt en teknisk og økonomisk vurdering af løsningsmuligheder.

Vi tilbyder:

 • VVM screening og analyser
 • Kommune- og lokalplanlægning
 • Miljøvurdering af planer
 • Energi- og miljøkortlægning
 • Miljøansøgninger
 • Revurdering af miljøgodkendelser
 • Støjmålinger og beregninger
 • Emissionsmålinger
 • OML-beregninger
 • Arbejdsmiljø
 • Energi- og miljøledelse
 • Dokumentation i ht. risikobekendtgørelsen