Vi udfører totalprojektering for procesindustrien.

WH-PlanAction designer maskininstallationer og procesanlæg til procesvirksomheder, med speciale i agroindustrielle virksomheder, bl.a. korn og foderstof, kartoffel- og brødmelindustri, fiske- og vegetabilske olier og kød- og benmel.

Totalprojektering af procesfabrikker

Med fokus på driften varetager WH-PlanAction projektering af nye fabriksanlæg, hvor vi planlægger maskinanlægget sammen med bygningsudformningen, eller vi implementerer et nyt procesanlæg i en eksisterende bygning. Vi arbejder i 3D-design der sikrer maksimalt overblik over føringsveje, procesanlæg og bygningskonstruktion. WH-PlanAction kan stå for hele udførelsesfasen, herunder kontrahering, tilsyn med udførelsen samt afleveringsforretning.

Vores tværfaglige hold af rådgivere har ekspertisen og overblikket til at varetage kommunikationen med leverandører og myndigheder og være bygherrens repræsentant i projektet.

Vi tilbyder:

  • Funktionskortlægning
  • Procesflow og produktionsstrømme
  • Procesanalyse- og optimering
  • Håndtering, lagring og emballering
  • Logistikforhold
  • Driftsforhold
  • Myndighedsbehandling
  • Effektiviseringer
  • Kedelanlæg og kraftvarme