Jesper Arndt Andersen

Jesper Arndt Andersen

Direktør, Ingeniør, M. Sc. M. E.

Jesper Arndt Andersen har solid erfaring fra etablering af procesanlæg, herunder kraftværker, korn- og foderstofanlæg, biogasanlæg samt proteinfabrikker. Jesper har erfaring som den øverst ansvarlige for projekter og med styring af etableringsfasen i ind- og udland. 

Mobil: +45 3094 8616

Email: jaa@wh-pa.dk

Ole Bang

Ole Bang

Agroingeniør, B.Sc.  

Ole Bangs arbejdsfelt er projektplanlægning og organisering, myndighedsbehandling og udbud af projekter. Primært med relation til agro- og energiindustrien. Ole har solid erfaring med alle sider af energiudnyttelse af affald og biomasse. 

Mobil: +45 2943 7330

Email: oba@wh-pa.dk

Kristian Ellersgaard

Kristian Ellersgaard

Teknikumingeniør

Kristian Ellersgaard yder ledelsessparring og rådgivning om driftsoptimering i forbindelse med anlægsinvesteringer og udbygninger i foderstofindustrien. Kristian har varetaget virksomhedsledelse som afdelingsleder og direktør.

Mobil: +45 6067 0708

Email: ke@wh-pa.dk

Ole Milther Madsen

Ole Milther Madsen

Elektroingeniør

Ole Milther Madsen har bred erfaring med at gennemføre totalprojekter som elektroingeniør. Han har ekspertise til at vurdere og varetage det komplette projekt, inklusiv bygnings-el, hovedforsyning, styring og SRO.  

 

George Rosenkilde

Georg Rosenkilde

Civilingeniør, konstruktion

George Rosenkilde har særlig ekspertise indenfor bygnings- og konstruktionsdesign og statiske beregninger. Han arbejder med brandtekniske beregninger og design af stålkonstruktioner samt med konstruktion og teknisk analyse af siloer. 

Mobil: +45 3026 4848

Email: gr@wh-pa.dk

Susanne Harbo

Susanne Harbo

Bogholder

Email: sh@wh-pa.dk

 

Nanna Aggerholm Larsen

Nanna Aggerholm Larsen

Projektleder, Miljøingeniør

Nanna Aggerholm Larsen rådgiver virksomheder indenfor miljølovgivningen og bistår i kontakten til miljømyndighederne. Hun har flere års erfaring med planlægning og koordinering af myndighedsprojekter fra opstart til endelig godkendelse af både nye og udvidelsesprojekter indenfor primært biogas- og Power to X branchen, men også agroindustrien og betonfabrikker. 

Mobil: +45 2830 9170

E-mail: nal@wh-pa.dk

Peter Huus

Peter Huus

Projektleder, Diplomingeniør

Peter Huus, har baggrund i bl.a. en stor international koncern, som flerårig projektleder med hensyntagen til flere interessenter, hvor fokus har været tekniske anlæg og maskiner. Derudover har han også et par års erfaring, som projektleder i ventilationsbranchen.

Peter, har derigennem mere end 20 års ingeniørerfaring fra idéudvikling, over produktudvikling. Ekspertiserne omfatter tillige projektgennemførelse, fra specifikationen af projektet, frem til overdragelse af nøglefærdige projekter til brugeren.

Mobil: +45 3073 9341

Email: ph@wh-pa.dk

Jørn Kirkegaard Kjølhede

Jørn Kirkegaard Kjølhede

Bygningsingeniør B.Sc. - Projektleder

Jørn K. Kjølhede har solid erfaring med større bygge- og anlægsprojekter fra såvel rådgiver- som hoved- og totalentreprenørbranchen, hvor opgaverne har været at projektere, kontrahere og gennemføre byggerierne i samarbejde med bygherre. Fokus har været at levere et forventningsafstemt byggeri indenfor aftalt tid og økonomi.

Jørn er specialist i projektledelse indenfor industribyggerier samt biogasanlæg.

 

Lars Munk

Lars Munk

Agroingeniør B.Sc

Lars Munk har erfaring med projektering og optimering af procesanlæg indenfor agroindustri og fødevarebranchen. Lars rådgiver i energioptimering og energiledelse og er registreret energisynskonsulent og teknisk ekspert i miljøledelse.

Mobil: +45 3055 3398

Email: lm@wh-pa.dk

Christine Bahrt Skafte

Christine Bahrt Skafte

Bygningskonstruktør MAK

Christine Bahrt Skafte har erfaring indenfor projektering af større og mindre byggeprojekter fra opstartsfasen til udbudsfasen, samt nybyggeri og renovering. Hun har en bred viden omkring bygninger, adgangsforhold og indretningen af blandt andet kontorbyggeri. Christine har kompetencer indenfor udarbejdelse af 3D-modeller, visualisering og design af bygninger, samt tegninger til internt og eksternt brug.

Mobil: +45 9282 1289

Email: cbs@wh-pa.dk

Anne-Mette Sommer Kristensen

Anne-Mette Sommer Kristensen

Agrobiolog

Anne-Mette Sommer Kristensen har en landbrugs- og miljøfaglig baggrund. Hun har kompetencer indenfor miljøstyring og -regulering, GIS og myndighedsarbejde. Hendes arbejdsområde er udarbejdelse af miljøansøgninger, VVM-screeninger og myndighedskontakt.

Mobil: +45 2348 3995

Email: ask@wh-pa.dk

Bjørn Baunwall

Bjørn Baunwall

Bygnings- og konstruktionsingeniør

Bjørn Baunwall har erfaring indenfor bygnings- og konstruktionsdesign med både træ, stål og beton. Han arbejder med projektering, myndighedsbehandling, projektledelse og udfører statiske beregninger samt kontroller. Bjørn har kompetencer indenfor 3D-modellering og-beregning, tegninger samt udarbejdelse af dokumenter og værktøjer til projektledelse.

Mobil: +45 2611 1514

Email:bb@wh-pa.dk

Cammi Aalund Karlslund

Cammi Aalund Karlslund

Landskabsforvaltning, Cand.Scient.

Cammi har en landbrugs- og miljøfaglig baggrund. Hun har kompetencer indenfor miljølovgivningen, naturbeskyttelse, udarbejdelse af ansøgninger og brug af GIS. Cammi har god erfaring med myndighedssamarbejde.

Hendes arbejdsområder er udarbejdelse af miljøansøgninger, VVM-screeninger og myndighedskontakt. 

Mobil: +45 8745 3904

Email: cak@wh-pa.dk

 

Cecilie Andresen

Cecilie Andresen

Kemiingeniør

Cecilie Andresen har en baggrund som kemiingeniør og har kompetencer indenfor spildevand og biogas. Cecilie er bindeled mellem virksomheder og myndigheder og rådgiver virksomheder indenfor miljølovgivningen. Hendes primære arbejdsområder er udarbejdelse af miljøansøgninger, VVM-screeninger og myndighedskontakt.

Mobil: +45 9215 9288

Email: cea@wh-pa.dk

Karen Damgaard Hansen

Karen Damgaard Hansen

Agronom

Karen har en landbrugs- og miljøfaglig baggrund. Hun har kompetencer indenfor miljølovgivningen, naturbeskyttelse samt udarbejdelse af ansøgninger. Karen har god erfaring med myndighedssamarbejde.

Hendes arbejdsområder er udarbejdelse af miljøansøgninger, VVM-screeninger og myndighedskontakt.

Mobil: +45 9215 8027

E-mail: kdh@wh-pa.dk

Søren Bøgh Hjort

Søren Bøgh Hjort

Bygningskonstruktør

Søren har med sin baggrund fra både ingeniørfirmaer og arkitekttegnestuer etableret en bred viden indenfor bygnings- og konstruktionsdesign samt maskinlayout. Søren har igennem et årti været med til at projektere ny- og ombyg, samt renovering af boliger, ferieboliger, industribygninger, kontor, erhverv samt forlystelsesparker.

Søren er vant til at komme på byggepladserne og hjælpe med at opfylde bygherres forpligtigelser i forhold til arbejdsmiljø og sikkerhed, samt at udføre mangelgennemgang. 

Mobil: +45 9215 8003

E-mail: sbh@wh-pa.dk 

Anders Toft Jensen

Anders Toft Jensen

Bygningskonstruktør

Mobil: +45 4314 4448

E-mail: atj@wh-pa.dk

John Steen Olsen

John Steen Olsen

Maskiningeniør

John Steen Olsen er uddannet maskiningeniør og har en bred erfaring indenfor konstruktion og projektering af mekaniske komponenter og konstruktion af transport- og krananlæg. 

Endvidere har han en bred ledelsesmæssige baggrund som ledende driftsingeniør på Danmarks største erhvervshavn, og har været produktionschef i en længere årrække på en mellemstor dansk tandhjuls- og maskinfabrik med ansvar for det tekniske personale, samt drift og vedligehold af fabrikkens produktionsfaciliteter

Mobil: +45 9282 0086

E-mail: jso@wh-pa.dk