Vordingborg BioFuel

Udarbejdelse af forprojekt indeholdende et pre-design inklusiv en budgettering af den samlede CAPEX, og  udbudsmateriale for udbud i hoved entrepriser.

Opgaven er under udførelse.