Ulfborg Fjernvarme amba

Assistance til vurdering af Cadmium indhold i vaskevand fra røggasrensning.

Beregninger af værkets økonomi ved at udvide forsyningsområdet  og levere fjernvarme til erhvervskunder.