Sønderborg Fjernvarme 

Vurdering af projekt for udnyttelse af spildvarme fra Glansager Biogas.