Skive Greenlab Biogas

Rådgivningen omfattende Idéindkaldelse og VVM-redegørelse, lokalplanforslag, Koordinering med Skive Kommune. Udarbejdelse af miljøansøgning og kommentering af godkendelsesudkast. Udarbejdelse af ansøgning om veterinær godkendelse.

Udarbejdelse af risikodokument og anmeldelse