Sdr. Omme Fjernvarme Amba

Kortlægning af muligheder og økonomi ved udnyttelse af overskudsvarme fra nabo-kraftvarmeværk.