SBS Kliplev 

Bygherrerådgivning i forbindelse med etablering af nyt biogasanlæg til processering af ca. 1.000.000 tons biomasse årligt og produktion af 45-75 mio m3 metan årligt. Rådgivning omfatter alle bygherres forpligtigelser i projektet. WH-PlanAction er rådgiver for projektets løbende driftsanliggender.