Ølgod 

VVM anmeldelse, ansøgning om miljøgodkendelse, udarbejdelse af VVM-redegørelse inkl. idéindkaldelse og visualisering af anlægget, samt  udarbejdelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg