Linkogas amba 

Bygherrerådgivning I forbindelse med en udvidelse af eksisterende biogasanlæg således at den samlede nye kapacitet blev 18 mio. m3 CH4 årligt.Udvidelsen blev en økologisk linje, konventionel linje og en industrilinje.Projektet omfattede en komplet ydelse med for projekt og økonomiske simuleringer. Miljøbehandling, VMM og lokalplanlægning. Totaldesign af anlægget. Udbud og kontrahering af projektet i fagentreprise. Gennemførelse og styring af byggefasen. Kvalitetssikring af det bygede. Sikkerhedsledelse I henhold til Bekendtgørelsen 1989 og 117 vedrørende arbejdsmiljø. Afslutning med styring af indkøring og opfølgning på gasproduktion.