Linkogas amba 

Myndighedsprojekt i forbindelse med udvidelse af biogasanlægget, indeholdende miljøansøgning, miljøkonsekvensrapport og sikkerhedsdokument. Derudover løbende assistance til myndighedsprojekter.