LBT Agro

Udvidelse af biogasanlægget til en årlig kapacitet på 13 mio. m3 CH4. Projektet omfattede ny generatoranlæg på 1,4 MW, nye reaktortanke, udvidelse af gasrensning. Etablering af separationssystem inklusiv buffertanke og lagerbygning. Udbygning af SRO og SCADA. Etablering af nyt 10kV forsyningsanlæg.Projektet blev udført i fagentreprise.Pt. arbejdes der på endnu udvidelse af opgraderingskapaciteten, hvor der forventes aflevering i februar 2023.