Iglsø Biogas

Myndighedsbehandling i forbindelse med udvidelse af biogasanlægget med 36.000 årstons. Myndighedsprojekt indeholdende miljøansøgning og VVM-screening.