Holbæk Bioenergi

WH-PlanAction yder løbende rådgivning til gårdbiogasanlægget I form af afsætning af strøm og varme samt myndighedsanliggender. 

Anlægget er under udvikling til et større anlæg, som kan behandle ca. 500.000 årstons biomasse og producere ca. 3 mio m3 metan. 

WH-PlanAction yder komplet rådgivning fra modning af projekt til færdigt og indkørt anlæg.