GFE Krogenskær

Udvidelse af biogasanlægget til 100.000 årstons. Myndighedsprojekt indeholdende miljøansøgning, miljøkonsekvensrapport, landzonetilladelse og miljøledelsessystem.