Flemløse/Glamsbjerg  Bioenergi

Projektet omfattede en revideret miljøgodkendelse med udvidede vilkår inklusiv ny landzonetilladelse.