DLG Food Oil A/S

Udarbejdelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for fabriksområde. Udarbejdelse af ansøgning om miljøgodkendelse af produktionsanlæg og revurdering af samme. Støjmålinger og afrapportering. Ansøgning om af- og udledning af overflade og processpildevand.