Blåhøj Biogas amba

Komplet VVM og myndighedsbehandling til processering af 100.000 årstons.  VVM-redegørelse udarbejdet integreret med ansøgning om miljøgodkendelse.

Der er samtidig udarbejdet forslag til Lokalplan og Kommuneplantillæg inkl. nødvendige kortbilag i henhold til kommunens skabeloner og visualisering af anlægget.