Blåbjerg Biogas Amba

Assistance til planlægning i form af ud arbejdelse af miljøkonsekvensrapport for udvidelse af produktionen på eksisterende biogasanlæg og opgradering af gas til N-gasnettet. Assistance til udarbejdelse af og miljøvurdering af lokalplan til at rumme det udvidede anlæg.