Blåbjerg Biogas

Udarbejdelse af analyse af lugtrensning af eksisterende system og udvidelsesmuligheder. Desuden oplæg til tørstofhal. For-projekt indeholdende et pre-design inklusiv en budgettering af det samlede CAPEX. Opgaven er under udførelse.