BioEnergi Vest

BEV-modellen blev udviklet til Ringkøbing-Skjern Kommune af selskabet BioEnergi Vest A/S på et tidspunkt, hvor der endnu ikke var relevant teknologi til at opgradere biogas til naturgaskvalitet. Formålet med BEV-modellen var at afgasse gylle og plantemateriale nær biomassen og kun transportere gassen via cirka 200 kilometer rørledning til byernes kraftvarmeværker og industrier. Der var planlagt etableret ca. 40 mindre biogasanlæg.  En række biogasanlæg blev realiseret i relation til projektet: Hemmet biogas (Gundesbølvej), Sdr. Vium Biogas, Viftrup Biogas og Foersum (med godkendt VVM) for hvilke WH-PlanAction har udført planlægnings- og myndighedsaarbejde. Samlet blev der realiseret 5 anlæg som er blevet væsentlig større end oprindelig planlagt, fordi det i mellemtiden er blevet muligt vha. opgradering at føre biogassen direkte på naturgasnettet. Det planlagte transportnet blev aldrig realiseret.