Billund Fjernvarme

WH-PlanAction assisterede med projektledelse på omlægning af transmissionsledning ved Billund Varme. Projektet var initieret af en udvidelse af LEGO, som medførte en omlægning af ledning.

Projektet var koordineret i samarbejde med LEGO´s projektledelse og omfattede det komplette projekt med koordinering af håndværkere, opfølgning på økonomi og tidsplan.

WH-PlanAction har desuden varetaget en udvidelse af udvidelse af fjernvarmenettet på Kløvervej og Kløvermarken i Billund.

Udvidelse omfattede ca. 4 km forsyningsledninger med dimensionering af nettet og trykforøgere, samt kontakt og aftalegrundlag med nye/kommende forbrugere.