Andelsboligforeningen Øster Søgade 36, Sølvgade 105

Byggesagen omhandler et bevaringsværdigt byggeri fra 1883.

Ejendommen skulle have etableret komplette badeværelser i eksisterende køkkenkammer,i de dele af ejendommene hvor de ikke allerede var etableret.

Ejendommens bevaringsværdige facade mod gadesiden skulle restaureres med henblik på bevaring og genetablering af det originale udtryk inkl. snedkerdøre

Gårdfacaden efterisoleres og alle vinduer udskiftes til nye lyd- og energivenlige vinduer i originalt udtryk.

Bygningens kuppel på taget blev ført tilbage til det oprindeligt udtryk.