Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Energioptimeringsundersøgelser, Grønt regnskab, støjmålinger og emissionsbergeninger, OML- og depositionsberegninger.Brand- og redningsplaner. Bygherrerådgivning inkl. miljø og udbud ved etablering af Protein- og protamylasseanlæg, Sækkevarelager for kartoffelprotein, Produktionsafdeling for kartoffelprotein, Stålsilo for kartoffelproteinmel, Ny inddamperbygning, Ny udleveringssilo, Ny stivelsesfabrik, Ny traverskran.