Andels-Kartoffelmelsfabrikken Karup

Løbende miljøarbejde omfattende OML-beregninger og notater til besvarelse af spørgsmål fra myndigheder (Viborg Kommune/Miljøstyrelsen)

Støjmålinger og forslag til støjreduktioner fra produktionsanlæg på Engholmvej (2005-2009, 2015, 2018). Vurderng af mulig biogasproduktion (2009).

Ass. til VVM for ny fabrik på Åhusevej. OML- og depositionsberegninger i forbindelse med godkendelse af øgede luftmængder og øget produktion og etablering af kombibrændere på gasfyr (2022).