Akzo Nobel Salt A/S

Bygherrerådgivning i forbindelse med ændring af kontorbygning, bygværker for brineanlæg og sanilitetsvand, etablering af nyt kedelanlæg, centrifugekonstruktion, MVR inddamper-anlæg, Pharmaproduktion, diverse statik i forbindelse med opretning af lagerhaller og renovering af siloer.