AeroNordic

WH-PlanAction udarbejdede det komplette projekt omhandlende design og udbud af nyt firmadomicil med tilhørende produktionsfaciliteter. WH-PlanAction varetog myndighedsgodkendelserne, ligesom at WH-PlanAction varetog hele byggeprocessen med kontrahering og byggestyring og afleveringsforretning.