Aars Varmeværk

Udarbejdelse af miljøtekniskbeskrivelse til revurdering af miljøgodkendelse af forbrændingsanlæg. OML-beregninger vedr. emissioner, BAT-tjekliste, Basistilstandsrapport, Natura 2000-væsentlighedsvurderin mv.