Vi har mere end 40 års erfaring med bygherrerådgivning på større og mindre projekter.

Hos WH-PlanAction har vi alle efterspurgte kompetencer samlet, så vi kan tage ansvar for, at alle byggeprojektets faser skrider fremad planmæssigt. Typisk er vi med hele vejen fra idéoplæg til indkøring. Når vi har et aftaleforhold opfatter vi os selv som en del af  bygherreorganisationen, og varetager bygherrens interesser loyalt og i et snævert samarbejde med alle interessenter.

Som bygherrens rådgiver sikrer vi først og fremmest, at vi i fællesskab finder den rigtige løsning. Dernæst taler vi udførelse. Vi rådgiver altid i overensstemmelse med kundens aktuelle behov og samlede strategi.

Vi tilbyder:

 • Idéoplæg
 • Logistikanalyser
 • Udviklingsplaner
 • Lokaliseringsanalyser
 • Planlægning og budgettering
 • Bygningsprojektering
 • Geoteknik og fundering
 • VVS, kloak og ventilation
 • Vejanlæg

Vi varetager alene bygherrens interesser og sikrer et godt samarbejde med alle interessenter.

Fra mindre renoveringsopgaver til større byggeprojekter

Vi har mange års erfaring som samarbejdspartner på små og store projekter. Og vi skræddersyer altid vores rådgivning og involvering efter kundens behov. Typisk inkluderer vores bygherrerådgivning planlægning, myndighedsbehandling, tilbudsindhentning, licitation, rådgivning ved kontraktunderskrivelse, afholdelse af afleveringsforretning samt 1 og 5 års gennemgang.

Vi tilbyder også:

 • Myndighedsbehandling
 • Brandrådgivning
 • Tilbudsindhentning og kontrahering
 • Byggeledelse
 • Sikkerhedsarbejde