Vi er eksperter i planlægning, udvikling og realisering af biogas- og energiprojekter.

Når industrien leverer energi til eksterne parter, yder vi kompetent rådgivning i forbindelse med vurdering af potentialer, økonomi, organisering og aftaler. Med vores indsigt i agroindustrien og landsbrugserhvervet og energibranchens virksomheder, forstår vi at skabe velfungerende samarbejder mellem projektets vigtigste parter. Vi sørger ligeledes for at udarbejde et plangrundlag, så projekterne bliver stemplet godkendt af myndighederne.

Vi har erfaring fra alle dele af projektforløbet og dermed det overblik, der er nødvendigt for, at vi kan gøre, hvad der er nødvendigt, når det er nødvendigt. Med andre ord en effektiv proces, hvor vi minimerer omkostningerne for vores kunder.

Danske og udenlandske biogasprojekter

WH-PlanAction har mange års erfaringer med at assistere biogasselskaber, initiativgrupper, kommuner, fjernvarmeværker og investorer med biogasprojekter – både i Danmark og i udlandet. Vi ser det som vores hovedopgave at skabe en effektiv proces og at minimere dine omkostninger.

Vi tilbyder:

  • Organisering af projekter
  • Lokaliseringsanalyser
  • Budgettering og økonomimodeller
  • Finansieringsmodeller og -prospekter
  • Myndighedsbehandling (lokalplanlægning, VVM behandling og miljøansøgning)
  • Projektering Udbud (tilbudslov og udbudsdirektiver)
  • Tilbudsvurdering
  • Kontrahering
  • Byggeledelse
  • Aflevering