Vi kortlægger behovet for forsyning til maskinanlæg på eksisterende anlæg og planlagte udvidelser.

WH-PlanAction har mange års erfaring i at udarbejde planer for udvidelser eller udskiftninger af elinstallationer og at komme med instrumenteringsforslag. Vi fokuserer på at opnå den mest energieffektive drift og den mest bæredygtige økonomiske løsning for kunden.

Helhedsvurdering af entreprenørernes tilbud

Vi forhandler med forsyningsselskaber om nødvendige forsyningsanlæg, og vi indhenter myndighedsgodkendelser. Efter udbuddet vurderes de forskellige entreprenørers forslag. Vurderingen af entreprenørernes tilbud beror på en helhedsvurdering, som tilgodeser totaløkonomien.

Vi tilbyder:

• Kortlægning af kundens behov for forsyninger til et procesanlæg

• Muligheder i eksisterende og behovet for tilpasninger

• Planer for udvidelser eller udskiftninger

• Instrumenteringsforslag

• Funktionsudbud inden for el, styringsanlæg til større procesanlæg med effekter på 2 MW og op efter.

• Forhandling med forsyningsselskaber om forsyningsanlæg

• Vurdering af tilbudte løsninger og indstiller til kunden

• Leveringsaftaler

• Opfølgning under opbygning og testning (FAT- og SAT)

• Slutopgørelse på økonomi og dokumentation

• CE-mærkning