Bygherrerådgivning

Med mere end 40 års erfaring med bygherrerådgivning på små og store projekter varetager vi bygherrens interesser og sikrer et godt samarbejde med alle interessenter.

Biogas- og energiprojekter

Vi er eksperter i planlægning, udvikling, projektmodning og realisering af biogas- og relaterede energi- og miljøprojekter. Vi skaber en effektiv proces og minimerer dine omkostninger.

Miljø og støj

Som uafhængige rådgivere får vi bygherrens interesser om økonomisk udbytte og ansvarlighed overfor miljøet til at spille sammen.

Vi er certificeret af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - Ekstern Støj"

Industriel planlægning

Vi udvikler og planlægger industrielle processer med tanke på anlæggets fremtidige drift i et konkurrencepræget marked. Vores rådgivning er baseret på den nyeste viden.

Noise

We are certified to produce accredited reports for use in goverment processing.

Uafhængig rådgivning til dansk industri siden 1969

Vi er et stærkt team af ingeniører og biologer med erfaring indenfor bygherrerådgivning, energi og agro. Vi leverer tværfaglig rådgivning til danske industrivirksomheder og har udviklet løsninger til proces- og energiindustrien siden 1969. Specielt inden for den agroindustrielle sektor. 

  • Håndtering, transport og oplagring af rå- og færdigvarer
  • Bygningsanlæg til oplagring og produktion
  • Procesudstyr og mekanisk konstruktion
  • Energi- og konditioneringsanlæg til konditionering af oplagrede varer og drift af produktion
  • Energiproduktionsanlæg, i særdeleshed biogasanlæg
  • Miljøanlæg