Jesper Arndt Andersen

Jesper Arndt Andersen

Direktør, Ingeniør, M. Sc. M. E.

Jesper Arndt Andersen har solid erfaring fra etablering af procesanlæg, herunder kraftværker, korn- og foderstofanlæg, biogasanlæg samt proteinfabrikker. Jesper har erfaring som den øverst ansvarlige for projekter og med styring af etableringsfasen i ind- og udland. 

Mobil: +45 3094 8616

Email: jaa@wh-pa.dk

Ole Bang

Ole Bang

Agroingeniør, B.Sc.  

Ole Bangs arbejdsfelt er projektplanlægning og organisering, myndighedsbehandling og udbud af projekter. Primært med relation til agro- og energiindustrien. Ole har solid erfaring med alle sider af energiudnyttelse af affald og biomasse. 

Mobil: +45 2943 7330

Email: oba@wh-pa.dk

Kristian Ellersgaard

Kristian Ellersgaard

Teknikumingeniør

Kristian Ellersgaard yder ledelsessparring og rådgivning om driftsoptimering i forbindelse med anlægsinvesteringer og udbygninger i foderstofindustrien. Kristian har varetaget virksomhedsledelse som afdelingsleder og direktør.

Mobil: +45 6067 0708

Email: ke@wh-pa.dk

Kirstine Haidarz Olesen

Kirstine Haidarz Olesen

Cand.scient. og certificeret støjmåler

Kirstine H. Olesen er certificeret af Miljøstyrelsen til af udføre Miljømåling - Ekstern støj. Kirstine har ekspertise i risikobekendtgørelsen og efter en årrække i rådgivende virksomhed og med baggrund i en kommune, har hun en bred erfaring med myndighedsbehandling indenfor industrimiljø og planlægning.

Mobil: +45 2348 3995

Email: kho@wh-pa.dk

Ole Milther Madsen

Ole Milther Madsen

Elektroingeniør

Ole Milther Madsen har bred erfaring med at gennemføre totalprojekter som elektroingeniør. Han har ekspertise til at vurdere og varetage det komplette projekt, inklusiv bygnings-el, hovedforsyning, styring og SRO.  

Mobil: +45 6060 9966

Email: oma@wh-pa.dk

George Rosenkilde

Georg Rosenkilde

Civilingeniør, konstruktion

George Rosenkilde har særlig ekspertise indenfor bygnings- og konstruktionsdesign og statiske beregninger. Han arbejder med brandtekniske beregninger og design af stålkonstruktioner samt med konstruktion og teknisk analyse af siloer. 

Mobil: +45 3026 4848

Email: gr@wh-pa.dk

Susanne Harbo

Susanne Harbo

Bogholder

Email: sh@wh-pa.dk

 

Jakob Vinther

Jakob Vinther

Bygnings- og konstruktionsingeniør

Jakob Vinther har stor ekspertise indenfor bygnings- og konstruktionsdesign. Han arbejder med brandtekniske beregninger, komfort og design af stålkonstruktioner samt stålbroer for, vej- og gang-trafik.

Mobil: +45 2830 6170

Email: jv@wh-pa.dk

Nanna Aggerholm Larsen

Nanna Aggerholm Larsen

Miljøingeniør

Nanna Aggerholm Larsen rådgiver virksomheder indenfor miljølovgivningen og bistår i kontakten til miljømyndighederne. Hun har kompetencer indenfor udarbejdelse af miljøansøgninger og lokalplaner, biogas og spildevand.

Mobil: +45 2830 9170

Email: nal@wh-pa.dk

Peter Huus

Peter Huus

Projektleder, Diplomingeniør

Peter Huus, har baggrund i bl.a. en stor international koncern, som flerårig projektleder med hensyntagen til flere interessenter, hvor fokus har været tekniske anlæg og maskiner. Derudover har han også et par års erfaring, som projektleder i ventilationsbranchen.

Peter, har derigennem mere end 20 års ingeniørerfaring fra idéudvikling, over produktudvikling. Ekspertiserne omfatter tillige projektgennemførelse, fra specifikationen af projektet, frem til overdragelse af nøglefærdige projekter til brugeren.

Mobil: +45 3073 9341

Email: ph@wh-pa.dk

Jørn Kirkegaard Kjølhede

Jørn Kirkegaard Kjølhede

Bygningsingeniør B.Sc. - Projektleder

Jørn K. Kjølhede har solid erfaring med større bygge- og anlægsprojekter fra såvel rådgiver- som hoved- og totalentreprenørbranchen, hvor opgaverne har været at projektere, kontrahere og gennemføre byggerierne i samarbejde med bygherre. Fokus har været at levere et forventningsafstemt byggeri indenfor aftalt tid og økonomi.

Jørn er specialist i projektledelse indenfor industribyggerier samt biogasanlæg.

Mobil: +45 3016 3000

Email: jkk@wh-pa.dk

Tonny Madsen

Tonny Madsen

Tonny Madsen har erfaring med udarbejdelse af 3D modeller og optimering af disse. Derudover har han erfaring og viden om bygninger generelt. Han laver de bagvedliggende modeller, til brug i diverse rapporter, samt tegninger og modeller til udbudsmaterialet. 

Mobil: +45 9283 0086

Email: tm@wh-pa.dk

Lars Munk

Lars Munk

Agroingeniør B.Sc

Lars Munk har erfaring med projektering og optimering af procesanlæg indenfor agroindustri og fødevarebranchen. Lars rådgiver i energioptimering og energiledelse og er registreret energisynskonsulent og teknisk ekspert i miljøledelse.

Mobil: +45 3055 3398

Email: lm@wh-pa.dk